Home

Klik op de foto om de themaviewer te openen en log in met het netwerkaccount van de gemeente Gouda of met een specifiek gis.gouda account.

Basisinfo

    Panoramafoto
    Parkeren
    Thema's Sociaal domein
    Leegstand
    Adressen en gebouwen
    Bouwjaren panden
    Kadaster-eigendom- afspraken
    Topografie en Luchtfoto

Beheer openbare ruimte

bor    Projecten openbare ruimte 
    Lokaties e-laadpalen
    Bomen en kapvergunning
    Spelen,Groen en ecologie
    Openbare Verlichting
    Kunstwerken en oevers
    Rioolbeheer
    Wegbeheer en strooiroute
    Afspraken OR

Bouwen

Bouwen     Archeologie
    Parkeren
    Bouwdossiers - ODMH
    Welstandsbeleid
    Monumenten en WKPB
    Grondonderzoek en NGE
    Projectenkaart
    Ruimtelijke Plannen

WOZ en Kadaster- met autorisatie

    WOZ-informatie
    Kadaster uitgebreid
    Beperkingen
    Ruimtelijke plannen
    Bouwdossiers
    Panoramafoto's
    Adressen en gebouwen

Cultuurhistorische basiskaart

plaatje chk    Actuele kaarten
    Brondata:
    - Ontginning en Stedenbouw
    - Thema's :Economie,
            Religie en Scheepvaart
    Ontwikkelingskaarten
    Beleidskaarten
    Historische kaarten

Klantcontact

KCC     Adressen
    Straten
    Strooiroute
    Parkeerzone
    Eigendom gemeente
    Eigendom woningcorporaties
    Projecten openbare Ruimte

Direct naar:

Projecten     Projecten openbare ruimte

Parkeerzones    Parkeerzones

woningcorporaties   Eigendom Gemeente en Woningcorporaties

Veiligheid en wijken met autorisatie

Veiligheid

    Inbraken
    Meldingen overlast jeugd
    Meldingen burenruzie
    Meldingen verward persoon
    Whatsapp groepen
    Hang- en sluitwerk vervangen

Mededelingen

Dit is de nieuwe versie van gis.gouda. Kijk in de handleiding onder de Help knop voor alle mogelijheden.